ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεύτερη ευκαιρία για την επίλυση φορολογικών διαφορών

Μέχρι τις 17 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων.

 

Picture 0 for Δεύτερη ευκαιρία για την επίλυση φορολογικών διαφορών

 

Μια δεύτερη ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα που είχαν προσφύγει στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων επιβολής φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων που τους έχει βεβαιώσει η εφορία, αλλά οι υποθέσεις τους δεν εξετάστηκαν ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη φορολογική διοίκηση.
Σύμφωνα με το Νewbeast.gr εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη αναφέρει πως αυτές οι περιπτώσεις φορολογουμένων μπορούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετάζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, μετά την οποία η σχετική αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί.
Η αίτηση θα εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί μέχρι τις 17 Μαρτίου. Μετά την υποβολή της αίτησης (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία), τυχόν βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του Δημοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να αποφανθεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Με την υποβολή της αίτησης και πριν την διαγραφή των βεβαιωμένων η αρμόδια φορολογική αρχή (εφορία, ελεγκτικά κέντρα), εξετάζει αν η αίτηση πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών με αίτημα διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά αιτήματα αφορούσαν σε μαζικές προσφυγές μελών σωματείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο , πρέπει να ξεκαθαρισθεί πως με την εν λόγω διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τις ενδικοφανείς προσφυγές που ήδη εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής των αμφισβητούμενων ποσών, αφού τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

Αφήστε μια απάντηση

Νεα & Δημοσιευσεις

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ 2014

Οι αλλαγές που έρχονται σε φόρους και πρόστιμα

Νέα εμπλοκή στις αγοραπωλησίες ακινήτων για όσους έχουν οφειλές προς το Δημόσιο

Ηλεκτρονικό κάρφωμα για όσους φοροδιαφεύγουν

Δεύτερη ευκαιρία για την επίλυση φορολογικών διαφορών

ΥπΟικ: Δεν τίθεται θέμα προστίμου επειδή κάποιος δεν έχει email

Τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ για το 2014

Κατασχέσεις για όσους χρωστούν στα ταμεία

Από τις άγαμες θυγατέρες ξεκινά η αναδιανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος

Σε «κοινωνικό ισολογισμό» θα υποχρεώνονται οι μεγάλες εταιρείες

Νέες οδηγίες για τα «βιβλία» των αγροτών

ΟΑΕΔ: Αμείβονται για τις αργίες οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Δικαιούνται μισθού οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη

Φόρος υπεραξίας: Το τελευταίο σχέδιο που παρουσιάσθηκε στα τεχνικά κλιμάκια

Ανά τρίμηνο οι συγκεντρωτικές καταστάσεις

Οι δαπάνες που εκπίπτουν φέτος από τον φόρο

Task Force: Εισπράξτε το ΦΠΑ για να μειωθούν οι φόροι

Σε τρεις δόσεις ο φόρος εισοδήματος για όλους

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς πιστοποιητικό από ΔΟΥ για μισθώματα

Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ΕΤΕΑ
e-λογιστης