ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργατικά

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας.

 

  • Ο.Α.Ε.Δ. – Υποβολή προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, απολύσεων.

 

  • Επιθεώρηση Εργασίας – Υποβολή πίνακα προσωπικού, συμβάσεων εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

 

  • Ι.Κ.Α. – Έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη και Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης.

 

  • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη και αποδοχών προσωπικού.

 

  • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

  • Μηνιαία έκδοση καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων.

Νεα & Δημοσιευσεις
e-λογιστης