ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου www.svgroup.gr

H SV Group Companies προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών της SV Group Companies, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

 • Η SV Group Companies λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Η SV Group Companies δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
 • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της SV Group Companies, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.
 • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της SV Group Companies, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της SV Group Companies.
 • Οι πληροφορίες φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στη δικτυακή πύλη της SV Group Companies, δημοσιεύονται αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και εξασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, η SV Group Companies αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδια για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.
 • Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης της SV Group Companies δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση την SV Group Companies.
 • Η SV Group Companies μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της SV Group Companies.
 • H SV Group Companies προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών της SV Group Companies, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 • Το σύνολο των πληροφοριών, προγραμμάτων, δεδομένων και των υπηρεσιών που έχουν τοποθετηθεί στο site svgroup.gr, ανήκουν αποκλειστικά στην SV Group Companies, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό κατά περίπτωση. Διατίθενται στους επισκέπτες του site για καθαρά προσωπική χρήση.
 • Η χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή παραχώρηση χρήσης της SV Group Companies. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή, μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της εταιρείας μας.
 • Η SV Group Companies δεν φέρει την ευθύνη ή έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ηθική βλάβη που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού κόμβου. Η SV Group Companies δεν δηλώνει ότι τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον διακομιστή αυτό είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Εάν έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα εκτός Ελλάδος, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τη σχετική νομοθεσία της χώρας αυτής.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε σε κάποιες σελίδες του δικτυακού μας τόπου,(όνομα, διεύθυνση, email κ.λ.π.) τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται, με σκοπό την εκτέλεση συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη.
 • Η SV Group Companies έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site χωρίς καμία προειδοποίηση όπως επίσης το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τους ανωτέρω όρους.

 

Νεα & Δημοσιευσεις
e-λογιστης