ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Management Reporting

  • Βραχυχρόνιος και Μακροχρόνιος σχεδιασμός μέσω της επεξεργασίας:

-Μηνιαίων αποτελεσμάτων
-Ετήσιων αποτελεσμάτων
-Αναλύσεων κόστους εργαζομένων
-Βασικών οικονομικών δεικτών

 

  • Με την αυξανόμενη επέκταση της τεχνολογίας πληροφοριών, και την τάση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών, το management reporting παρέχει στον χρήστη μέσω της σύνταξης ενοποιημένων εκθέσεων ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησης του.

 

  • Το management reporting αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος της μετακίνησης προς τη βελτιωμένη επιχειρησιακή νοημοσύνη και τη διαχείριση γνώσης.

Νεα & Δημοσιευσεις
e-λογιστης